54 Karty z naukami

20160413_095602Mahavatar Babaji pojawił się w roku 1970 w jaskini u stóp Góry Kailash w rejonie wzgórz Kumaun. Jaskinia ta położona jest nad brzegiem świętej rzeki Gautama Ganga, na obrzeżach małej, odległej od świata wioski Haidakhan.

Przekaz nauk Babaji’ego jest uniwersalny, skierowany do ludzi w ogóle, bez względu na wyznawaną religię czy też kulturę, z którą są związani. Nauki te wspierają wszystkie ścieżki i religie, które wiodą człowieka ku życiu w harmonii z Boskością.

Niniejszy komplet 54 kart to próba zawarcia niektórych nauk Shri Babaji’ego w prostej formie. Każda z nich zawiera cytat z wypowiedzi Babaji,ego opublikowanych w zbiorze „Nauki Babadżiego.”

Wybierz jedną kartę w dowolny sposób i pozwól, by nauki te, wraz z błogosławieństwem Babaji’ego, wciąż od nowa przemawiały do twojego serca i umysłu.

Om Namaha Shivaya

 • Wszyscy, których nękają cierpienia, nie obawiajcie się ograniczeń, jakie niesie ze sobą czas, ponieważ przyjdę do Was i będę was nauczał w waszych snach.
  ***  
 •  Wszyscy musicie wprowadzać czujność i uważność do Waszego życia. Duch rewolucji, który pragnę wzniecić w sercach Was wszystkich będzie dążył do ustanowienia pokoju na całym świecie. 
  *** 
 • Ścieżka realizacji Boga jest ścieżką najtrudniejszą. Niewielu jest w stanie nią podążać. Można to porównać do przejścia po ostrzu brzytwy. Łaska Guru jest wszystkim. 
  Żadna wiedza nie jest możliwa bez łaski guru.  
  ***
 • Jesteśmy jedną światową rodziną. Nie podtrzymujcie podziałów tożsamości: odrzućcie poczucie oddzielenia. Służcie ludziom swoim umysłem, ciałem, majątkiem i rozumem. 
  ***
 • Stworzenie jest ogromne, zatem powstało również wiele doktryn. Trzymajcie się jednej zasady – zasady prawdy, prostoty i miłości. Żyjcie w prawdzie, prostocie i miłości,  praktykując Karma Jogę.
  ***
 • Nie myśl o sobie i swojej wygodzie, myśl o innych. Oto wielka zasada humanitaryzmu.
  ***
 • Ucz się mówić mniej i pracować więcej; oto przestrzeń dla praktyki duchowej.
  ***
 • Chwal wszystkich. Jeśli nie możesz kogoś cenić, pozwól mu odejść z twojego życia. 
  ***
 • Jedyną religią jest człowieczeństwo. Niezbędna jest tolerancja i wzajemne wybaczanie …. Naszym obowiązkiem jest dawać taki właśnie przykład. 
  ***
 • Przylgnijcie do Boga. Bądźcie odważni i zawsze podążajcie naprzód. Przed wami wiele gór do pokonania, nie zatrzymujcie się jednak aż do momentu, gdy osiągniecie cel. 
  Bądźcie silni i nigdy się nie zniechęcajcie.
  ***
 • Imię Boga jest jak boski nektar: powtarzaj je cały czas.
  ***
 • Niczego nie da się osiągnąć bez dyscypliny. Powinieneś mieć silną, żołnierską dyscyplinę. Bądź żołnierzem Boga, działaj z odwagą i zdyscyplinowaniem.
  ***
 • Ten świat jest nietrwały; Imię Boga stanowi prawdziwą rzeczywistość. Wszystko na tym świecie jest zniszczalne, przejściowe, przemijalne…
  ***
 • Nigdzie nie może zabraknąć imienia Om Namaha Shivaya; powinno dźwięczeć na każdej ulicy, w każdym domu…. Imię Om Namaha Shivaya jest jak nektar; staraj się tym nektarem karmić wszystkich.
  ***
 • Tylko jedna droga może ocalić ludzkość, polega ona na przemianie serc wszystkich ludzi… Dopóki nie dokona się przemiana w ludzkich sercach, ludzkość stoi wobec ogromnego niebezpieczeństwa. 
  *** 
 • Kiedy Imię Boga, które stanowi Jego najwyższą moc, wnika do ludzkiego serca, napełnia je szczęściem. Sam Bóg przychodzi by zamieszkać w sercu wiernego, gdy pamięta on o Imieniu Pana. Wtedy też wierny od razu zbiera owoce wszelkich swoich przedsięwzięć.
  ***
 • Podążajcie przed siebie z odwagą i męstwem. Niech celem waszej nieustającej pracy będzie udoskonalanie ludzkości i ustanawianie ścieżki prawdy. 
  ***
 • Spraw, by Twoje życie było jak życie róży, która w ciszy, przemawia językiem zapachu. 
  ***
 • Musimy pracować wspólnie.
  Musimy pracować razem aby doprowadzić do końca nasze zadanie. W ten sposób każda praca staje się łatwa. 
  ***
 • Ten świat jest przemijający.
  Stabilność znajdziesz tylko na ścieżce karma jogi. Jedynie działanie może zaprowadzić człowieka do Boga i dać mu wyzwolenie.   
  ***
 • Najważniejsze jest, by z każdym dniem coraz więcej powtarzać imię Boga. Jest to sposób by oczyszczało się twoje serce i umysł. Tylko tak znajdziesz też Boga w sobie. 
  *** 
 • Wszystkie istoty żyjące, zwierzęta, kwiaty, rośliny, a także kamienie dostały swoją formę od Boga. To ciało dane jest przez Boga, aby umożliwić wypełnienie otrzymanych obowiązków.   
  *** 
 • W każdym momencie, z każdym oddechem, podczas gdy jecie, śpicie i pracujecie – utrzymujcie w pamięci imię Boga. 
  ***
 • Jeśli przychodzisz do mnie, żeby wątpić, dam ci powody ku zwątpieniu. Jeśli przychodzisz pełen podejrzeń, dam ci powody ku podejrzliwości. Jeśli jednak przyszedłeś, ponieważ szukasz miłości, pokażę ci więcej miłości niż kiedykolwiek dotąd znałeś. 
  ***
 • W dzisiejszym świecie z jednej strony bucha ogień, podczas gdy z drugiej płynie nektar. Musisz zdecydować, co wybrać: ogień czy nektar. 
  ***
 •  Wystarczy jedna doskonała istota, żeby zmienić świat. Rama, Krishna, Chrystus – to nie były tłumy lecz jedna osoba…. Wystarczy jedna iskra światła, by rozświetlić Wszechświat. 
  ***
 • Jeśli wszyscy jesteście częścią tego całego Wszechświata, to gdzie jest miejsce dla „ja” i „moje”? Musimy się zjednoczyć jako jedna światowa rodzina i w jedności podążać naprzód. 
  ***
 • W twoim wnętrzu kryje się wszelka doskonałość i wszelkie cnoty – pokaż je światu. Również i mądrość jest już w Tobie… pozwól by zaświeciła pełnią blasku.  
  ***
 • Na drodze do Boga zawsze będą góry i pagórki do pokonania. Nie daj się wytrącić z równowagi walącą się górą. Obowiązkiem góry jest spadać, zaś obowiązkiem żołnierzy jest  górę usunąć.
  ***  
 • Nie powtarzaj po innych, nie powielaj. Bądź silny. Trzymaj się prosto. Nie opieraj się na szczudłach innych. Myśl swoją własną głową. Bądź sobą. 
  ***
 • Musisz być silny i zdolny by stawić czoła nadchodzącym trudnym czasom… Musisz zebrać swoją siłę, pozostawić za sobą strach przed śmiercią, aby stawiać czoła życiu z nadzieją  i odwagą….
  ***  
 • Łączcie się ze sobą w miłości, aby wznieść się na wyższy poziom. Każdy z was musi dziś jeszcze ślubować gotowość poświęcenia wszystkiego w celu osiągnięcia jedności w sobie. 
  ***
 • Dzisiaj powinniście ślubować gotowość do podjęcia się ciężkiej pracy oraz, że gdziekolwiek się znajdziecie, tam będziecie szerzyć przekaz karmy. 
  ***  
 • Nic nie da się osiągnąć bez wiedzy, wciąż jednak wszystko da się osiągnąć po prostu poprzez czystość serca.   
  ***  
 • Pojawiłeś się na świecie po to, by pracować. Musisz mieć zawsze zapał do pracy. Człowiek leniwy jest jak umarły. Przyszedłeś na ten świat, żeby żyć, a nie żeby umierać.
  ***
 • Ludzki umysł jest bardzo szybki, szybszy niż wiatr. Kiedy pracujesz, powtarzając imię Boga, twój umysł oczyszcza się z myśli, bezużyteczne, negatywne myśli nie mają do niego dostępu.
  ***
 • Rozpal światło w sobie, a potem, jedno po drugim, zapalaj je w innych. Podobnie jak lampka oliwna, która płonąc pochłania oliwę, płonący wewnątrz płomień światła pochłonie bezczynność, lenistwo, chciwość.
  ***
 • Pokaż światu idealne działanie. Służenie ludziom jest służeniem i oddawaniem czci Bogu.
  ***
 • W obecnym wieku nie jest możliwe rzeczywiste wyrzeczenie się świata. Jedyną formą praktyki wyrzeczenia jest ofiarowywanie całej swojej pracy i wszystkich czynów Bogu. Jeśli pragniesz Boga, bądź gotowy poświęcić dla Niego wszystko.
  ***
 • Prawda jest najwyższa i nic na świecie nie jest tak ważne jak prawda .
  ***
 • Jedność ma w sobie olbrzymią moc. Tylko kiedy jest między wami jedność, wasze życie napełnia się pokojem i szczęściem.
  ***
 • Staraj się dostrzegać Boga i dobro w każdej twarzy. Nie ma świętego bez przeszłości, ani też grzesznika bez przyszłości.
  ***
 • Nie ma miejsca na strach: ludzie muszą pracować na tym świecie bez cienia lęku…
  Jeśli ktoś jest wolny od strachu, wówczas żaden człowiek nie może się z nim mierzyć w jakiejkolwiek walce – ani w zyciu materialnym , ani duchowym.
  ***
 • Bóg jest wszędzie i we wszystkim, w wodzie, na niebie…. jest w tobie.
  ***
 • Kochaj i służ całej ludzkości.
  Pomagaj wszystkim.
  Bądź szczęśliwy.
  Bądź uprzejmy. Bądź dynamem niepowstrzymanej radości.
  ***
 • Ludzie muszą w sobie rozwijać wyższe ja, a jednocześnie porzucać fascynację niższą naturą. Fascynacja ta zostanie zniszczona w różnych krajach na świecie, poprzez przemianę ludzkich serc. Czy rozumiecie?
  Teraz, gdy to rozumiecie, musicie żyć w Prawdzie, Prostocie i Miłości i nieść ten przekaz światu.
  ***
 • W każdym momencie musimy być gotowi na wszystko. Musimy ćwiczyć się w każdym rodzaju pracy.
  ***
 • Naucz się nie zajmować fantazjami i projektami dotyczącymi przyszłości. Zapomnij o swojej przeszłości i starych nawykach. Naucz się koncentrować umysł na tym, co Boskie i tylko na tym, co Boskie.
  ***
 • Jestem nikim niczym. To ciało nic nie znaczy. Jest tu tylko po to, żeby służyć ludziom… Jestem lustrem, w którym możesz zobaczyć siebie.